Yrityksemme

Yrityksemme

Kyrötekniikan arvot :
  • Osaava henkilöstö 
  • Tyytyväiset asiakkaat 
  • Laatu
Asiantuntemuksemme ja kokemuksemme biolämpöjärjestelmästä ovat pitkän tuotekehityksen tulosta. Osaava henkilöstömme on avainasemassa palveluidemme laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä .Korkealaatuinen tuotevalikoima voi syntyä ainoastaan työhön sitoutuneiden henkilöiden toimesta. Uskomme, että kun henkilöstömme on tyytyväinen ja sitoutunut työhönsä ja sen kehittämiseen, myös asiakkaamme saavat enemmän. Arvostamme, kehitämme ja koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja kokonaisvaltaisemmin. 

Tyytyväiset asiakkaat on tärkeä mittari palveluidemme laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Meille asiakkaat eivät ole vain asiakkaita, vaan he ovat yhteistyökumppaneitamme ja kavereitamme. Kyrötekniikka on aina perustanut toimintansa ennen muuta toimiviin tuotteisiin ja tuotteiden laadun, palveluiden ylläpitäminen ja kokonaisvaltainen kehittäminen tulee olemaan tulevaisuudessakin toimintamme painopisteenä. Tavoitteenamme on toimia tulevaisuudessakin biolämpöjärjestelmän tuottamisessa edelläkävijänä. Meille jokainen asiakas on myös yhteistyökumppani, sillä toiminnan sujuvuus syntyy vahvasta kumppanuudesta. 

Korkealaatuiset tuotteet ovat Kyrötekniikan avaintekijä. Asiakkaamme arvostavat tiukkojen laadunvalvontaprosessien käyttöä. Tuotteiden tulee täyttää soveltuvat lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset. Tutkimus- ja kehitystoiminta varmistaa tuotteiden turvallisuuden jo kehitysvaiheessa ja jatkuva laaduntarkkailu tuotteiden laadun valmistuksessa. 

Valmistamme tuotteemme vastuullisesti ja valmistusprosessit ovat yksilöitävissä , kuvattavissa ja esitettävissä asiakkaille tarvittaessa. Vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaamme. Vastuullisen toimintamme kulmakiviä ovat kestävä kehitys, ympäristövaikutusten vähentäminen sekä vuorovaikutus ja tiivis yhteistyö kaikkien asiakkaittemme ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimimme ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullisesti. 

Vastuullinen ekologisuus mielestämme edellyttää, että toiminnan on asetuttava luonnon kantokyvyn rajoihin siten, etteivät luonnon monimuotoisuus tai ekosysteemin toimivuus vaarantuisi. Tästä syystä mielestämme juuri energia muodostaa tulevaisuudessa yhden keskeisimmän haasteen ekologisesti kestävälle kehitykselle.
Kyrötekniikka Oy | Sahantie 15 | 21800 Kyrö | Puh. 02-7215610  | etunimi.sukunimi@kyrotekniikka.fi
(c)2018, All Rights Reserved